Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đến với diễn đàn công nghệ - thiết bị tỉnh Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 03/09/2019
Ngày 12/7/2019 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất; bảo hộ, phát triển quyền sở hữu công nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa phục vụ phát...
Đề tài được hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 29/08/2017
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF) được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Quỹ là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ,...
Dự án được Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia tài trợ 28/08/2017
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF) được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Quỹ là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ,...
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 21/08/2017
Một trong những giải pháp thực hiện Chương trình là tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài phát triển công nghệ.

Text/HTML

BẢN QUYỀN CỦA SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 54 Hùng Vương- TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3 702 025
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập